W dniu 17 czerwca 2018 r. o godz. 14:00

 w budynku przy ul. Mickiewicza 9

odbędzie obowiązkowe szkolenie dla studentów z zasad BHP.

dot. osób nieuczestniczących w poprzednich szkoleniach