W dniu 2 czerwca 2018 r. o godzinie 9:00

rozpoczną się zajęcia na kierunku studiów podyplomowych

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

istnieje możliwość dopisania się do grupy