W najbliższą sobotę odbędą się zajęcia słuchaczy studiów podyplomowych tylko dla grupy

Zarządzanie oświata i Zarządzanie administracja publiczną

ZAPRASZAMY STUDENTÓW

I-go i II-stopnia na zajęcia zgodnie z planem zajęć

17 lutego 2018 rozpoczęły się zajęcia na kierunku studiów podyplomowych

Wychowanie do życia w rodzinie

Plakat pdzwr wshp 1

Można dopisać się do grupy – pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc