17 lutego zaczynamy zajęcia na kierunku studiów podyplomowych 

Wychowanie do życia w rodzinie

Plakat pdzwr wshp 1