17 lutego 2018 rozpoczęły się zajęcia na kierunku studiów podyplomowych

Wychowanie do życia w rodzinie

Plakat pdzwr wshp 1

Można dopisać się do grupy – pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc