W najbliższą sobotę odbędą się zajęcia słuchaczy studiów podyplomowych tylko dla grupy

Zarządzanie oświata i Zarządzanie administracja publiczną

ZAPRASZAMY STUDENTÓW

I-go i II-stopnia na zajęcia zgodnie z planem zajęć