STUDENCI PIERWSZEGO ROKU !!!

STUDIA I-GO i II-GO STOPNIA

W DNIU 04-03-2018 BEZPOŚREDNIO PO ZAJĘCIACH

ODBĘDZIE SIĘ OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA OSÓB NIE OBECNYCH W PIERWSZYM TERMINIE