Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

W dniu 14 września 2019 r. o godz 9:00 zaczynamy III semestr na studiach podyplomowych: Przygotowanie pedagogiczne Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  i spektrum autyzmu