Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Administracja studia II stopnia 

ROK

PIĄTEK (11.10.2019)

SOBOTA (12.10.2019)

I

X

(9:00-11:25)

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

(11:30-13:55)

dr T. Branecki prof. WSHP   ZASADY USTROJU POLITYCZNEGO PAŃSTWA – (CA/3h)

(14:00-17:15)

dr A. Erechemla prof. WSHP

ZASADY TWORZENIA I STOSOWANIA PRAWA – (CA/4h)

ROK

PIĄTEK (11.10.2019)

SOBOTA (12.10.2019)

II

X

(9:00-11:25)

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

x

(14:00 – 17:15)

dr A. Kasprzyk   ZADANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – (CA/4h)