Slajd1

Plan zajęć dla studentów I roku w dniu 13.10.2018    

I rok -Studia licencjackie -Administracja

       9:00 -Msza święta w Kościół świętego Józefa w Sandomierzu

      10:30 -Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

      11:30 – 13:55   -Wstęp do prawoznawstwa -dr A.Erechemla

      14:00 – 16:25   -Historia administracji od XIII w. -dr T.Branecki

 

 I rok -Studia magisterskie -Administracja

       9:00 -Msza święta w Kościół świętego Józefa w Sandomierzu

      10:30 -Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

      11:30 – 13:55   -Umowy w administracji -dr A.Stefanek-Dziadosz

      14:00 – 16:25   -Język angielski -mgr A.Kuraś

 

 I rok -Studia licencjackie -Pedagogika specjalna

       9:00 -Msza święta w Kościół świętego Józefa w Sandomierzu

      10:30 -Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

      11:30 – 13:55   -Historia myśli pedagogicznej i kształcenia specjalnego -dr M.Kiedrowska

      14:00 – 16:25   -Język angielski -l A.Grzywacz

 

NOWOŚĆ 

w ofercie studiów podyplomowych

MUZYKOTERAPIA

oraz

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Zapraszamy