Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 7/2019/2020  Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

  W związku zaleceniem MNiSW dotyczącego zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 Dziekanat Uczelni będzie nieczynny do 10 kwietnia 2020 r.   Zajęcia dydaktyczne odbędą się wyłącznie za pośrednictwem platformy moodle  

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 – kliknij i przeczytaj Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem – kliknij i przeczytaj

ZAPRASZAMY     Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ i Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ   Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 01.02.2020 r. o godz. 9:00 w budynku na ulicy Mickiewicza 9           w Sandomierzu. Istnieje możliwość dołączenia do grup.