Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Działalność naukowa

Działalność naukowa pracowników Uczelni koncentruje się w szczególności na następujących zagadnieniach:

Administracja:

  • – ustrój Republiki Szwajcarskiej
  • – prawo ochrony środowiska
  • – organizacje pozarządowe
  • – prawo działalności kulturalnej

Pedagogika specjalna: