CHARAKTERYSTYKA UCZELNI

            Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu Studium Generale Sandomiriense powstała w 1995 r. Wysoki poziom dydaktyczny naszej Uczelni jest dobrze postrzegany w Kraju. W 2004 r. WSHP zajęła czwarte miejsce w ogólnopolskim rankingu niepaństwowych szkół wyższych dziennika Rzeczpospolita i miesięcznika Perspektywy, w edycji 2005 r. została oceniona jako druga uczelnia niepaństwowa w Polsce. Prawdziwy sukces WSHP odniosła w rankingu na  2006 rok, w którym została uznana jako najlepsza niepubliczna uczelnia licencjacka w Polsce. Dbałość o wysoki poziom kształcenia ujawniła się w pozytywnych ocenach poszczególnych kierunków studiów przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Uczelnia oferuje studentom studia licencjackie w trybie niestacjonarnym na dwóch kierunkach studiów. W ramach każdego z kierunków jest możliwość wyboru kilku specjalności bądź specjalizacji. Ponadto Uczelnia oferuje możliwość studiów na licznych kierunkach studiów podyplomowych.

WSHP w różny sposób angażuje się w życie społeczne regionu. Jego przejawem jest:

– utworzenie Uniwersytetu III Wieku dla „nieco starszych studentów”;

– utworzenie Arboretum – jedynego ogrodu botanicznego w województwie świętokrzyskim posiadającego blisko 700 gatunków roślin.

WSHP oferuje studentom:

– pomoc stypendialną;

– możliwość zdobywania wiedzy praktycznej;

MISJA

            Misją Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki Kraju oraz jednoczącej się Europy.

WIZJA

Chcemy stworzyć uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych studentów i pracowników:

– studentom, stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz zdobywanie kwalifikacji zgodnych z potrzebami społecznymi,

– absolwentom, daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy,

– potencjalnym pracodawcom, zapewnia wartościowych pracowników,

– pracownikom uczelni, stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wsparcie realizacji badań naukowych,

– społeczności regionu, służy poprzez aktywny udział w rozwoju gospodarczym, regionalnym i kulturalnym.