STRUKTURA UCZELNI

kierunek: ADMINISTRACJA

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Komparatystyki Prawniczej

Kierownik: dr Tadeusz Branecki

Pracownicy: prof. dr hab. Tadeusz Studziński

                      dr hab. Pavlo Gvozdyk, prof. WSHP

                      dr hab. Vitalyi Semkiv, prof. WSHP

                      mgr Olga Niewiada

W strukturze Katedry funkcjonuje Pracownia Badań Helweckich – Kierownik: dr Tadeusz Branecki

Zakład Historii Administracji i Ekonomii

Kierownik: dr Andrzej Lis

Pracownicy: dr hab. Jan Zalewa

                      dr Zbigniew Martyniuk

Zakład Administracji i Ochrony Środowiska

Kierownik: dr Adam Kasprzyk

Pracownicy: dr Adam Erechemla

                      dr Aneta Stefanek-Dziadosz

kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Zakład Oligofrenopedagogiki

Kierownik: dr Bożena Krupa