WŁADZE UCZELNI

 

REKTOR

dr Aneta Stefanek-Dziadosz

.

DZIEKAN WYDZIAŁU ADMINISTRACJI i NAUK SPOŁECZNYCH 

dr Tadeusz Branecki -Profesor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej

PRODZIEKAN WYDZIAŁU ADMINISTRACJI i NAUK SPOŁECZNYCH 

dr Małgorzata Kiedrowska