WŁADZE UCZELNI

 

REKTOR

dr Aneta Stefanek-Dziadosz

.

.

DZIEKAN WYDZIAŁU ADMINISTRACJI, NAUK SPOŁECZNYCH I NAUK O ZDROWIU

dr Tadeusz Branecki