Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Obrony 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 3/2018/2019
Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense
w Sandomierzu z dnia 9 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminów dyplomowych i magisterskich na kierunku  Administracja (studia niestacjonarne I i II stopnia) w roku akademickim 2018/2019
– kliknij by pobrać –

ZARZĄDZENIE NR 2/2018/2019
Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych  Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych i magisterskich na kierunku  Administracja (studia niestacjonarne I i II stopnia) w roku akademickim 2018/2019
– kliknij by pobrać –

Przed obroną pracy dyplomowej student winien złożyć w dziekanacie:

 1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej spełniający następujące wymogi:
 • oprawa miękka – folia zgrzana na klej
 • strona tytułowa (wg wzoru)
 • czcionka – Times New Roman – 12 pkt. druk
 • obustronny (lustrzane odbicie)
 • margines strona lewa – 3,5 cm.,  margines strona prawa – 2,5 cm.
 • interlinia 1,0
 • oświadczenie Autora odnośnie samodzielnego napisania pracy.
 • Oświadczenie to powinno znaleźć się w pracy jako ostatnia strona – bez numeru strony.
 1. Dwa egzemplarz pracy dyplomowej spełniający następujące wymogi:
 • oprawa twarda lub miękka –po uzgodnieniu z Promotorem i Recenzentem
 • oprawa z odpowiednim napisem – Praca: licencjacka, dyplomowa, magisterska
 • strona tytułowa (wg wzoru)
 • czcionka – Times New Roman – 12 pkt.
 • druk jednostronny
 • margines strona lewa – 3,5 cm.,  margines strona prawa – 2,5 cm.
 • interlinia 1,0
 • oświadczenie Autora odnośnie samodzielnego napisania pracy.
 • Oświadczenie to powinno  znaleźć się w pracy jako ostatnia strona – bez numeru strony.
 1. Kartę rejestracji pracy dyplomowej.
 1. Płytę CD nagraną w formacie RTF lub PDF, zawierającą plik z pracą tożsamą z wersją wydrukowaną. Płyta powinna być opatrzona etykietę.
 1. Kartę obiegową
 • dziekanat (uregulowane czesne za cały okres studiów, opłata za dyplom 60 zł.)
 • biblioteka główna WSHP (obecnie w dziekanacie)
 1. Legitymację studencką –dotyczy studentów drugiego stopnia.
 1. Cztery zdjęcia formatu 4,5 x 6,5 cm.

Dokumenty do pobrania dla studentów pierwszego stopnia:

Dokumenty do pobrania dla studentów drugiego stopnia: