Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Plany zajęć

ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW

I roku studiów licencjackich (administracja i pedagogika specjalna) oraz I roku studiów uzupełniających magisterskich (administracja) odbędą się bezpośrednio po inauguracji roku akademickiego 2018/2019  w dniu 13 października 2018 r.

Plany zajęć do pobrania – Semestr Zimowy

Administracja Pedagogika Specjalna

 

Kolorem czerwonym oznaczone są zajęcia E-LEARNING

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany grafiku z przyczyn niezależnych np. choroba wykładowcy lub inne zdarzenie losowe.