Dyżury wykładowców w roku akademickim 2017/2018

 

dr Aneta Stefanek – Dziadosz, Rektor  – po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie szkoły. 

dr Adam Erechemla, Pełnomocnik Rektora – soboty „zjazdowe” w godzinach 8:00-9:00 

dr Tadeusz Branecki, Dziekan Wydziału Administracji, Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu  – soboty „zjazdowe” w godzinach 9:00-12:00