Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Obrony

ZARZĄDZENIE NR 7/2017/2018 Dziekana Wydziału Administracji, Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu Studium Generale Sandomiriense Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu z dnia 2 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  ds. przeprowadzenia egzaminów dyplomowych i magisterskich na kierunku Administracja (studia niestacjonarne I i II stopnia) oraz egzaminów dyplomowych dla słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018

Termin egzaminów magisterskich: promotor dr A.Stefanek-Dziadosz  – 30 czerwca 2018 r. godzina 12:00

Termin egzaminów dyplomowych: promotor dr A.Erachemla, dr T.Branecki  – 6 lipca 2018 r. godzina 16:00

Termin egzaminów magisterskich: promotor dr A.Erachemla, dr T.Branecki  – 7 lipca 2018 r. godzina 10:00

 

 

 

Obrony 2018

Ogłoszenie Dziekana Wydziału Administracji, Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu – dra Tadeusza Braneckiego

Prace dyplomowe i magisterskie (po akceptacji przez promotora i sprawdzeniu 

w systemie antyplagiatowym)  których termin obron jest przewidziany

na 6 i 7 lipca 2018 r. , winny być złożone w dziekanacie w maksymalnym

terminie do dnia 9 czerwca 2018 r.

Obrona prac złożonych po 9 czerwca br. przewidziana jest na trzecią dekadę września. 

Dziekanat czynny do godziny 13:00

Przed obroną pracy dyplomowej student winien złożyć w dziekanacie:

 1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej spełniający następujące wymogi:
 • oprawa miękka – folia zgrzana na klej
 • strona tytułowa (wg wzoru)
 • czcionka – Times New Roman – 12 pkt.druk
 • obustronny (lustrzane odbicie)
 • margines strona lewa – 3,5 cm.,  margines strona prawa – 2,5 cm.
 • interlinia 1,0
 • oświadczenie Autora odnośnie samodzielnego napisania pracy oraz oświadczenie Promotora dotyczące zaakceptowania pracy.
 • Oświadczenie to powinno znaleźć się w pracy jako ostatnia strona – bez numeru strony.

 

 1. Dwa egzemplarz pracy dyplomowej spełniający następujące wymogi:
 • oprawa twarda lub miękka –po uzgodnieniu z Promotorem i Recenzentem
 • oprawa z odpowiednim napisem – Praca: licencjacka, dyplomowa, magisterska
 • strona tytułowa (wg wzoru)
 • czcionka – Times New Roman – 12 pkt.
 • druk jednostronny
 • margines strona lewa – 3,5 cm.,  margines strona prawa – 2,5 cm.
 • interlinia 1,5
 • oświadczenie Autora odnośnie samodzielnego napisania pracy oraz  oświadczenie Promotora dotyczące zaakceptowania pracy.
 • Oświadczenie to powinno  znaleźć się w pracy jako ostatnia strona – bez numeru strony.
 1. Kartę rejestracji pracy dyplomowej.
 1. Płytę CD nagraną w formacie RTF lub PDF, zawierającą plik z pracą tożsamą z wersją wydrukowaną oraz plik zawierający pełny raport z systemu antyplagiatowego w PDF. Płyta powinna być opatrzona etykietę.
 1. Protokół oceny oryginalności pracy dyplomowej na podstawie raportu podobieństwa systemu Plagiat.pl. –z załączeniu skrócony raport
 1. Kartę obiegową
 • dziekanat (uregulowane czesne za cały okres studiów, opłata za dyplom 60 zł.)
 • biblioteka główna WSHP (obecnie w dziekanacie)
 1. Legitymację studencką –dotyczy studentów drugiego stopnia.
 1. Cztery zdjęcia formatu 4,5 x 6,5 cm.

 

Aby praca dyplomowa została dopuszczona do obrony, musi ona zostać sprawdzona przed złożeniem do Dziekanatu WSHP pod względem plagiatu. Każdy student ma obowiązek poddać swoją pracę procedurze opisanej w tym miejscu (link do strony plagiat.pl). Po otrzymaniu raportu student przekazuje go promotorowi, który zatwierdza pracę, wypełniając protokół oceny oryginalności pracy dyplomowej.

 

Dokumenty do pobrania dla studentów pierwszego stopnia:

 

Dokumenty do pobrania dla studentów drugiego stopnia: