TERMINY EGZAMINÓW/ZALICZEŃ W SESJI ZIMOWEJ ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

(kierunek Administracja)

 

Wykładowca Przedmiot Rok studiów Termin Forma zaliczenia
Dr hab., Vitalyi Semkiv Zasady ustroju politycznego państwa I SUM 11 luty 2018 E
Dr Andrzej Lis Historia administracji I LIC 17 luty 2018 E
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej I LIC 11 luty 2018 E
Finanse publiczne i prawo finansowe II LIC 10 luty 2018 E
Techniki negocjacji i mediacji w administracji publicznej III LIC 10 luty 2018 Z/O
Polskie prawo podatkowe II SUM 17 luty 2018 E
Dr Adam Erechemla Prawo międzynarodowe publiczne i instytucje UE I LIC 11 luty 2018 E
Prawo karne i prawo wykroczeń II LIC 10 luty 2018 Z
Publiczne prawo gospodarcze III LIC 17 luty 2018 E
Seminarium dyplomowe III LIC 11 luty 2018 Z
Certyfikacja i standaryzacja w administracji I SUM 17 luty 2018 Z/O
Współczesne systemy zabezpieczenia społecznego I SUM 11 luty 2018 Z/O
Prawo karne skarbowe II SUM 11 luty 2018 Z/O
Seminarium magisterskie II SUM 10 luty 2018 Z
Dr Tadeusz Branecki Ustrój administracji rządowej w Polsce II LIC 11 luty 2018 E
Prawo karne i prawo wykroczeń II LIC 17 luty 2018 E
Historia prawa sądowego III LIC 11 luty 2018 Z/O
Ochrona własności intelektualnej III LIC 11 luty 2018 Z/O
Seminarium dyplomowe III LIC 10 luty 2018 Z
Stosunki zobowiązaniowe w administracji I SUM 17 luty 2018 E
Ochrona własności przemysłowej i prawo autorskie II SUM 17 luty 2018 Z/O
Seminarium magisterskie II SUM 10 luty 2018 Z
Dr Adam Kasprzyk Prawo administracyjne – część ogólna II LIC 18 luty 2018 E
Ustrój samorządu terytorialnego w państwach UE II LIC 11 luty 2018 E
Postępowanie administracyjne III LIC 18 luty 2018 E
Kontrola i nadzór w administracji publicznej III LIC 11 luty 2018 E
Postępowanie sądowo – administracyjne I SUM 11 luty 2018 E
Dr Aneta Stefanek – Dziadosz Podstawy prawoznawstwa I LIC 10 luty 2018 E
Logika prawnicza I LIC 17 luty 2018 Z/O
Postępowanie egzekucyjne w administracji III LIC 17 luty 2018 E
Seminarium magisterskie II SUM 10 luty 2018 Z
Dr Zbigniew Martyniuk Podstawy makro- mikroekonomii I LIC 17 luty 2018 E
Podstawy marketingu terytorialnego III LIC 10 luty 2018 Z/O
Finanse samorządu terytorialnego III LIC 10 luty 2018 E
Finanse lokalne I SUM 17 luty 2018 E
Partnerstwo publiczno-prywatne II SUM 17 luty 2018 Z/O
System finansów UE II SUM 17 luty 2018 E
Mgr Olga Niewiada Ustrój administracji rządowej w Polsce II LIC 10 luty 2018 Z
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego III LIC 10 luty 2018 Z/O
Zarządzanie zasobami ludzkimi I SUM 10 luty 2018 Z/O
Zasady ustroju politycznego państwa I SUM 10 luty 2018 Z
Prawo gospodarcze UE II SUM 10 luty 2018 E
Mgr Krzysztof Nowak Współczesne systemy zabezpieczenia społecznego I SUM 11 luty 2018 Z
Fundusze strukturalne i finansowanie projektów UE II SUM 11 luty 2018 E
Agata Kuraś Język angielski I LIC 11 luty 2018 Z/O
Język angielski II LIC 11 luty 2018 Z/O
Ks. dr Grzegorz Martyna Prawo wyznaniowe II LIC 17 luty 2018 Z/O

 

 

 

TERMINY EGZAMINÓW/ZALICZEŃ W SESJI ZIMOWEJ ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

(kierunek Pedagogika Specjalna)

 

Wykładowca Przedmiot Rok studiów Termin Forma zaliczenia
Dr hab. Natalyia Zhyhailo Komunikacja społeczna I LIC 17 luty 2018 Z/O
Dr Anna Witkowska – Paleń Socjologia I LIC 18 luty 2018 E
Dr Adam Erechemla Aspekty prawne pracy pedagoga I LIC 17 luty 2018 Z/O
Dr Joanna Hałaj Psychologia ogólna I LIC 18 luty 2018 E
Dr Małgorzata Kiedrowska Biomedyczne podstawy rozwoju I LIC 10 luty 2018 E
Historia myśli pedagogicznej i kształcenia specjalnego I LIC 10 luty 2018 Z/O
Dr Bożena Krupa Historia myśli pedagogicznej i kształcenia specjalnego I LIC 18 luty 2018 Z/O
Dr Jacek Kulpiński Biomedyczne podstawy rozwoju I LIC 17 luty 2018 Z
Pierwsza pomoc przedmedyczna I LIC 17 luty 2018 Z/O
Neurofizjologia I LIC 17 luty 2018 Z/O
Dr Wojciech Motyka Emisja głosu I LIC 18 luty 2018 Z
Mgr Krzysztof Nowak TIK w pracy pedagoga I LIC 17 luty 2018 Z/O
Agata Kuraś Język angielski I LIC 18 luty 2018 Z/O