TERMINY EGZAMINÓW/ZALICZEŃ W SESJI LETNIEJ ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

(kierunek Administracja)

Wykładowca Przedmiot Rok studiów Termin Forma zaliczenia
Dr hab. V. Semkiv Podstawy nauki o państwie i polityce I LIC 17.06.2018 E
Dr hab. P.Gvozdyk Nauka administracji I LIC 16.06.2018 E
Metodologia nauk o administracji I SUM 16.06.2018 Z/O
Dr A. Erechemla Organizacje międzynarodowe i współpraca międzynarodowa I LIC 23.06.2018 Z/O
Prawo ochrony środowiska III LIC 16.06.2018 Z/O
System ochrony prawnej UE I SUM 23.06.2018 E
System administracyjny UE I SUM 23.06.2018 E
Seminarium dyplomowe II LIC 23.06.2018 Z/O
Seminarium dyplomowe III LIC 16.06.2018 Z/O
Seminarium magisterskie II SUM 16.06.2018 Z
Dr T.Branecki Konstytucyjny system organów państwowych I LIC 23.06.2018 E
System organów ochrony prawnej II LIC 23.06.2018 Z/O
Prawne aspekty przeciwdziałania i zwalczania korupcji II SUM 23.06.2018 Z/O
Seminarium dyplomowe II LIC 16.06.2018 Z/O
Seminarium dyplomowe II LIC 23.06.2018 Z/O
Seminarium magisterskie II SUM 16.06.2018 Z
Dr A. Kasprzyk Ustrój samorządu terytorialnego I LIC 24.06.2018 E
Prawo administracyjne – część szczegółowa II LIC 24.06.2018 E
Legislacja administracyjna III LIC 24.06.2018 E
Historia samorządu terytorialnego II LIC 24.06.2018 Z/O
Polityka lokalna i regionalna II LIC 24.06.2018 E
Dr A.Stefanek – Dziadosz Prawo cywilne z umowami w administracji II LIC 30.06.2018 E
Prawo pracy i prawo urzędnicze III LIC 30.06.2018 E
Historia myśli ustrojowo – administracyjnej I SUM 30.06.2018 E
Prawo oświatowe i administracja oświaty I SUM 30.06.2018 Z/O
Publiczne prawo konkurencji II SUM 30.06.2018 E
Seminarium magisterskie II SUM 09.06.2018 Z
Dr Z. Martyniuk System zamówień publicznych w UE i w Polsce II LIC 23.06.2018 E
Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do UE II SUM 16.06.2018 Z/O
Systemy podatkowe w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego II SUM 16.06.2018 Z/O
Statystyka i sprawozdawczość finansowa II SUM 23.06.2018 E
Metody oceny projektów gospodarczych sektora publicznego II SUM 16.06.2018 Z/O
Bezpieczeństwo ekonomiczne II SUM 23.06.2018 Z/O
Mgr O. Niewiada Konstytucyjny system organów państwowych I LIC 23.06.2018 Z
Polityka społeczna II LIC 22.06.2018 Z
System ochrony prawnej UE I SUM 23.06.2018 Z
Systemy partyjne współczesnych państw II LIC 23.06.2018 Z/O
Konstytucyjne systemy rządów w państwach współczesnych III LIC 22.06.2018 E
Mgr K. Nowak Technologia informacyjna I LIC 23.06.2018 Z/O
Prawo cywilne z umowami w administracji II LIC 17.06.2018 Z
Informatyzacja administracji publicznej III LIC 23.06.2018 E
Prawo oświatowe i administracja oświaty I SUM 17.06.2018 Z
Dr hab. J. Zalewa Polityka społeczna II LIC 16.06.2018 Z/O
A. Kuraś Język angielski I LIC 24.06.2018 Z/O
Język angielski II LIC 22.06.2018 Z/O
Dr G.Martyna Etyka I LIC 23.06.2018 Z/O
Etyka pracowników administracji publicznej III LIC 23.06.2018 E
Dr A. Witkowska – Paleń Socjologia i metody badań socjologicznych I LIC 17.06.2018 E
Socjologia organizacji I SUM 24.06.2018 E
Nowożytna myśl socjologiczna i ekonomiczna I SUM 24.06.2018 Z/O

 

 

TERMINY EGZAMINÓW/ZALICZEŃ W SESJI LETNIEJ ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

(kierunek Pedagogika Specjalna)

Wykładowca Przedmiot Rok studiów Termin Forma zaliczenia
Dr hab. N.Zhyhailo Metody badań społecznych I LIC 19 maja 2018 Z/O
Dr A.Witkowska – Paleń Metody badań społecznych I LIC 17 czerwca 2018 Z/O
Dr T.Branecki Ochrona własności intelektualnej I LIC 23 czerwca 2018 Z
Dr J.Hałaj Psychologia rozwoju i osobowości I LIC 30 czerwca 2018 E
Dr M.Kiedrowska Teoria wychowania I LIC 17 czerwca 2018 Z/O
Dr B.Krupa Pedagogika ogólna I LIC 23 czerwca 2018 E
Ks. Dr G.Martyna Filozofia I LIC 16 czerwca 2018 Z/O
Mgr M.Kolasiński Przepisy BHP w placówkach edukacyjnych i wychowawczych I LIC 16 czerwca 2018 Z
A. Kuraś Język angielski I LIC 24 czerwca 2018 Z/O