PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia I stopnia  

SEMESTR LETNI – rok akademicki 2017/2018

Rok  I

PRZEDMIOT

WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE

ECTS

Psychologia rozwoju i osobowości 15 15 E 4
Filozofia 20 Z/O 3
Metody badań społecznych 15 15 Z/O 4
Teoria wychowania 15 15 Z/O 4
Pedagogika ogólna 15 15 E 5
Przepisy BHP w placówkach edukacyjnych  i wychowawczych 5 Z 0,5
Ochrona własności intelektualnej 5 Z 0,5
Język angielski 30 Z/O 3
RAZEM 90 90 24

ADMINISTRACJA – studia I stopnia

SEMESTR LETNI – rok akademicki 2017/2018

ROK  I

PRZEDMIOT WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE ECTS
Nauka administracji 18 E 2
Konstytucyjny system organów państwowych 27 18 E 6
Ustrój samorządu terytorialnego 18 9 E 4
Organizacje międzynarodowe i współpraca międzynarodowa 9 Z/O 2
Podstawy nauki o państwie i polityce 18 E 4
Socjologia i metody badań socjologicznych 18 E 4
Etyka 18 Z/O 4
Technologia informacyjna 18 Z/O 2
Język angielski 18 Z/O 2
RAZEM 126 63 30

ROK II 

PRZEDMIOT WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE ECTS
Prawo administracyjne – część szczegółowa 18 18 E 5
Prawo cywilne z umowami w administracji 18 18 E 5
Polityka społeczna (RziS) – spec. 9 Z/O 3
9 Z
Historia samorządu terytorialnego (RziS) 18 Z/O 3
System zamówień publicznych w UE i w Polsce (RziS) 9 9 E 3
Polityka lokalna i regionalna (RziS) 18 E 3
System organów ochrony prawnej (RziS) – spec. 18 Z/O 3
Systemy partyjne współczesnych państw 18 Z/O 2
Seminarium dyplomowe 18 Z  

3

18 Z
Język obcy 18 Z/O 2
RAZEM 126 90 32

ROK III

PRZEDMIOT WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE ECTS
Prawo ochrony środowiska 9 Z/O 2
Prawo pracy i prawo urzędnicze 18 E  

4

9 Z
Legislacja administracyjna 18 E  

5

9 Z
Konstytucyjne systemy rządów w państwach współczesnych (RziS) 18 E 3
Etyka pracowników administracji publicznej (RziS) 9 E 3
Informatyzacja administracji publicznej (RziS) 9 18 E 4
Seminarium dyplomowe 18 Z  

3

18 Z
Praca dyplomowa 10
RAZEM 81 54 34

ADMINISTRACJA – studia II stopnia

SEMESTR ZIMOWY – rok akademicki 2017/2018

ROK  I

PRZEDMIOT

WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE

ECTS

Socjologia organizacji 9 9 E 4
Historia myśli ustrojowo – administracyjnej 18 E 4
System ochrony prawnej UE 9 E  

5

9 Z
Nowożytna myśl socjologiczna i ekonomiczna 18 Z/O 3
Metodologia nauk o administracji 18 (KW) Z/O 5
System administracyjny UE (RziS) 18 E 5
Prawo oświatowe i administracja oświaty (RziS) 9 Z/O  

4

9 Z
RAZEM 81 45 30

ROK II

PRZEDMIOT WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE ECTS
Publiczne prawo konkurencji 9 9 E 4
Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do UE 18 Z/O 4
Systemy podatkowe w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (FiG) 18 Z/O 4
Statystyka i sprawozdawczość finansowa (FiG) 18 E 4
Metody oceny projektów gospodarczych sektora publicznego (FiG) 9 Z/O 2
Bezpieczeństwo ekonomiczne 9 Z/O 2
Seminarium magisterskie 18 Z 5
18 Z 5
18 Z 5
RAZEM 36 72 25