Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Przedmioty w semestrze letnim 2018/2019

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia I stopnia

SEMESTR LETNI – rok akademicki 2018/2019

ROK  I

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Psychologia rozwoju i osobowości 15 15 E
Filozofia 20 Z/O
Metody badań społecznych 15 Z/O
15 Z/O
Teoria wychowania 15 Z/O
15 Z
Pedagogika ogólna 15 15 E
Przepisy BHP w placówkach edukacyjnych i wychowawczych 5 Z
Ochrona własności intelektualnej 5 Z
Język angielski 30 Z/O

 

ROK II 

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Pedagogika specjalna 15 E
15 Z
Psychologia kliniczna 15 E
15 Z
Komunikacja alternatywna i wspomagająca 20 Z/O
Ergonomia 10 Z/O
Seminarium dyplomowe 15 E
TIK w pracy pedagoga 15 Z/O
Metodyka nauczania i wychowania osób ze spektrum autyzmu 30 Z/O
Metodyka nauczania i wychowania integracyjnego 20 Z/O
Edukacja polonistyczna z metodyką 20 Z/O
Edukacja matematyczna z metodyką 20 Z/O

+ praktyka metodyczna (40 h)

 

ADMINISTRACJA – studia I stopnia

SEMESTR LETNI – rok akademicki 2018/2019

ROK  I

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Technologie informacyjne w administracji 5 15 Z/O
Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej 10 10 Z/O
Prawo międzynarodowe publiczne i instytucje UE 15 15 E
Konstytucyjny system organów państwowych 20 E
15 Z
Prawo administracyjne – część ogólna 20 15 E
Podstawy prawa karnego 10 5 Z/O
Język obcy 15 Z/O
Podstawy filozofii 20 Z/O

 

ROK II 

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Prawo administracyjne – część szczegółowa 18 18 E
Prawo cywilne z umowami w administracji 18 E
Seminarium dyplomowe 18 Z
Język obcy 18 Z/O
Polityka społeczna (RziS) 9 Z/O
Historia samorządu terytorialnego (RziS) 18 Z/O
System zamówień publicznych w UE i w Polsce (RziS) 9 E
9 Z
Polityka lokalna i regionalna (RziS) 18 E
System organów ochrony prawnej (RziS) 18 Z/O
Systemy partyjne współczesnych państw LUB Współczesna myśl prawno-ustrojowa (RziS) 18 Z/O

+ 3 tygodnie praktyk po  IV semestrze

 

ROK III

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Prawo ochrony środowiska 9 Z/O
Ochrona własności intelektualnej 9 9 Z/O
Prawo pracy i prawo urzędnicze 18 E
Legislacja administracyjna 18 9 E
Seminarium dyplomowe 18 Z
Konstytucyjne systemy rządów w państwach współczesnych (RziS) 18 E
Etyka pracowników administracji publicznej (RziS) 9 E

 

 

ADMINISTRACJA – studia II stopnia

SEMESTR LETNI – rok akademicki 2018/2019

ROK  I

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Podstawy zatrudnienia w administracji publicznej 10 E
10 Z
Prawo i postępowanie podatkowe 10 10 E
Zasady etyki urzędniczej 5 5 Z/O
System ubezpieczeń społecznych i elementy polityki społecznej 10 E
15 Z
Prawo ochrony środowiska (aspekty międzynarodowe i krajowe) 20 E
Proseminarium 15 Z/O
Zasady odpowiedzialności urzędniczej (RziS) 5 Z/O
5 Z
Audyt i kontrola w administracji (RziS) 5 10 Z/O

+ praktyka zawodowa  I (270 godzin)

ROK II

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Publiczne prawo konkurencji 9 9 E
Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do UE 18 Z/O
Prawne aspekty przeciwdziałania i zwalczania korupcji 9 Z/O
Seminarium magisterskie 18 Z
Zadania samorządu terytorialnego w Polsce (RziS) 9 9 E
Statystyka administracyjna (RziS) 18 E
Prawo archiwalne (RziS) 9 Z/O
Przedmiot do wyboru:

Postępowanie arbitrażowe (RziS)

Alternatywne metody rozwiązywania sporów – ADR (RziS)

 

9

 

 

Z/O