ADMINISTRACJA – studia I stopnia

SEMESTR LETNI – rok akademicki 2017/2018

ROK  I

PRZEDMIOT WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE
Nauka administracji 18 E
Konstytucyjny system organów państwowych 27 18 E
Ustrój samorządu terytorialnego 18 9 E
Organizacje międzynarodowe i współpraca międzynarodowa 9 Z/O
Podstawy nauki o państwie i polityce 18 E
Socjologia i metody badań socjologicznych 18 E
Etyka 18 Z/O
Technologia informacyjna 18 Z/O
Język angielski 18 Z/O

ROK II 

PRZEDMIOT WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE
Prawo administracyjne – część szczegółowa 18 18 E
Prawo cywilne z umowami w administracji 18 18 E
Polityka społeczna (RziS) – spec. 9 9 Z/O
Historia samorządu terytorialnego (RziS) 18 Z/O
System zamówień publicznych w UE i w Polsce (RziS) 9 9 E
Polityka lokalna i regionalna (RziS) 18 E
System organów ochrony prawnej (RziS) – spec. 18 Z/O
Systemy partyjne współczesnych państw 18 Z/O
Seminarium dyplomowe 18 Z
Język angielski 18 Z/O

ROK III

PRZEDMIOT WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE
Prawo ochrony środowiska 9 Z/O
Prawo pracy i prawo urzędnicze 18 9 E
Legislacja administracyjna 18 9 E
Konstytucyjne systemy rządów w państwach współczesnych (RziS) 18 E
Etyka pracowników administracji publicznej (RziS) 9 E
Informatyzacja administracji publicznej (RziS) 9 18 E
Seminarium dyplomowe 18 Z

 

ADMINISTRACJA – studia II stopnia

SEMESTR ZIMOWY – rok akademicki 2017/2018

ROK  I

PRZEDMIOT WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE
Socjologia organizacji 9 9 E
Historia myśli ustrojowo – administracyjnej 18 E
System ochrony prawnej UE 9 9 E
Nowożytna myśl socjologiczna i ekonomiczna 18 Z/O
Metodologia nauk o administracji 18 (KW) Z/O

ROK II

PRZEDMIOT WYKŁADY ĆWICZENIA

ZALICZENIE

Prawo i administracja ochrony zdrowia 9 9 E
Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do UE 18 Z/O
Prawne aspekty przeciwdziałania i zwalczania korupcji 9 Z/O
Seminarium magisterskie 18 Z