PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia I stopnia  

SEMESTR ZIMOWY – rok akademicki 2017/2018

Rok  I

PRZEDMIOT WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE ECTS
Biomedyczne podstawy rozwoju 15 15 E 4
Psychologia ogólna 15 10 E 3
Socjologia 15 15 E 4
Historia myśli pedagogicznej i kształcenia specjalnego 15 15 Z/O 4
Emisja głosu 15 Z 1
Komunikacja społeczna 15 Z/O 2
Neurofizjologia 10 10 Z/O 3
Pierwsza pomoc przedmedyczna 15 Z/O 1
Aspekty prawne pracy pedagoga 10 Z/O 1
TIK w pracy pedagoga 30 Z/O 2
Język angielski 30 Z/O 3
RAZEM 70 180 28

 

ADMINISTRACJA – studia I stopnia

SEMESTR ZIMOWY – rok akademicki 2017/2018

Rok  I

PRZEDMIOT WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE ECTS
Podstawy prawoznawstwa 18 9 E 6
Historia administracji 18 18 E 6
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 9 9 E 3
Prawo międzynarodowe publiczne i instytucje UE 18 18 E 7
Podstawy makro- mikroekonomii 9 9 E 4
Logika prawnicza 18 Z/O 4
Język obcy 18 Z/O 2
RAZEM 90 81 32

 

 

Rok II

PRZEDMIOT WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE ECTS
Prawo administracyjne – część ogólna 36 18 E 8
Finanse publiczne i prawo finansowe 9 9 E 5
Prawo karne i prawo wykroczeń 18 18 E 6
Ustrój samorządu terytorialnego w państwach UE (RziS) 18 E 3
Ustrój administracji rządowej w Polsce (RziS) 18 9 E 4
Prawo wyznaniowe (RziS) 9 Z/O 3
Język obcy 18 Z/O 2
RAZEM 108 72 31

 

 

ROK III 

PRZEDMIOT WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE ECTS
Postępowanie administracyjne 18 9 E 5
Publiczne prawo gospodarcze 18 9 E 5
Postępowanie egzekucyjne w administracji 9 9 E 3
Podstawy marketingu terytorialnego 9 Z/O 2
Kontrola i nadzór w administracji publicznej (RziS) 9 9 E 3
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (RziS) 9 9 Z/O 3
Techniki negocjacji i mediacji w administracji publicznej 9 9 Z/O 3
Finanse samorządu terytorialnego (RziS) 9 9 E 3
Historia prawa sądowego 18 Z/O 2
Ochrona własności intelektualnej 9 9 Z/O 2
Seminarium dyplomowe 18 Z 3
RAZEM 117 90 34

 

 

ADMINISTRACJA – studia II stopnia

SEMESTR ZIMOWY – rok akademicki 2017/2018

Rok I 

PRZEDMIOT

WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE

ECTS

Zasady ustroju politycznego państwa 18 9 E 6
Zarządzanie zasobami ludzkimi 9 9 Z/O 4
Certyfikacja i standaryzacja w administracji 9 9 Z/O 5
Postępowanie sądowo- administracyjne 9 9 E 5
Współczesne systemy zabezpieczenia społecznego 9 9 Z/O 4
 Finanse lokalne (RziS) E 4
 Stosunki zobowiązaniowe w administracji (RziS) 9  5

RAZEM

72 63 33

 

 

Rok II

PRZEDMIOT WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE ECTS
Fundusze strukturalne i finansowanie projektów UE 9 9 E 4
Prawo karne skarbowe 9 9 Z/O 4
Ochrona własności przemysłowej i prawo autorskie 9 9 Z/O 4
Partnerstwo publiczno-prywatne / Rynek obligacji komunalnych (FiG) 9 Z/O 2
System finansów UE ( FiG) 9 9 E 4
Polskie prawo podatkowe (FiG) 9 9 E 4
Prawo gospodarcze UE (FiG) 9 9 E 4
Seminarium magisterskie 18 Z 5

RAZEM

63 72 31