Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Opiekunowie lat

 

Opiekunowie dla kierunku Administracja  I stopnia  w roku akademickim 2019/2020

I rok – mgr Izabela Dzieciuch

II rok – mgr Anna Grzywacz

III rok – dr Adam Erechemla prof.WSHP

 

Opiekunowie dla kierunku Administracja  II stopnia  w roku akademickim 2019/2020

I rok – dr Adam Erechemla prof. WSHP

II rok – dr Adam Kasprzyk

 

Opiekunowie dla kierunku Pedagogika specjalna I stopnia  w roku akademickim 2019/2020

II rok – dr Małgorzata Kiedrowska

III rok – dr Adam Erechemla prof.WSHP