Opiekunowie dla kierunku Administracja  I stopnia  w roku akademickim 2017/2018

I rok – dr Adam Erechemla

II rok – dr Aneta Stefanek-Dziadosz

III rok – dr Adam Erechemla

Opiekunowie dla kierunku Administracja  II stopnia  w roku akademickim 2017/2018

I rok – dr Tadeusz Branecki

II rok – dr Adam Kasprzyk

Opiekunowie dla kierunku Pedagogika specjalne I stopnia  w roku akademickim 2017/2018

I rok – dr Adam Erechemla