Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Opiekunowie lat

Opiekunowie dla kierunku Administracja  I stopnia  w roku akademickim 2018/2019

I rok – 

II rok – Anna Grzywacz

III rok – dr Adam Erechemla prof.WSHP

 

Opiekunowie dla kierunku Administracja  II stopnia  w roku akademickim 2018/2019

I rok – 

II rok – dr Adam Kasprzyk

 

Opiekunowie dla kierunku Pedagogika specjalna I stopnia  w roku akademickim 2018/2019

II rok – dr Małgorzata Kiedrowska

III rok – dr Adam Erechemla prof.WSHP