Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Opiekunowie lat

Opiekunowie dla kierunku Administracja  I stopnia  w roku akademickim 2018/2019

I rok – Anna Grzywacz

II rok – dr Adam Erechemla prof.WSHP

III rok – dr Aneta Stefanek-Dziadosz

Opiekunowie dla kierunku Administracja  II stopnia  w roku akademickim 2018/2019

I rok – dr Adam Kasprzyk

II rok – dr Tadeusz Branecki prof.WSHP

Opiekunowie dla kierunku Pedagogika specjalna I stopnia  w roku akademickim 2018/2019

I rok – dr Małgorzata Kiedrowska

II rok – dr Adam Erechemla prof.WSHP