Poniższe opłaty obowiązują studentów i słuchaczy

przyjętych w roku akademickim 2017/2018:

 

Czesne (rocznie):

Administracja (licencjat) – 3200 zł

Pedagogika specjalna (licencjat) – 3200 zł

Administracja (magisterskie) – 4000 zł, dla absolwentów WSHP w Sandomierzu – 3400 zł

Studia podyplomowe – 1200 – 1500 zł – za semestr w zależności od kierunku.

Istnieje możliwość opłaty jednorazowej, jak również opłaty w 2, 4 lub 8 ratach w równej wielkości.