ZARZĄDZENIE NR 4/2016/2017

Dziekana Wydziału Administracji, Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu

Studium Generale Sandomiriense

Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu

z dnia 25 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Komisji egzaminu dyplomowego

Na podstawie § 38 ust. 3 i 4 Regulaminu studiów WSHP, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Senatu WSHP Nr 37/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie Regulaminu studiów, zarządzam co następuje:

 

§ 1

Do przeprowadzenia w dniu 7 lipca 2017 r. egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I stopnia na kierunku Administracja, powołuję Komisję egzaminu dyplomowego w składzie:

dr Tadeusz Branecki – przewodniczący,

dr Andrzej Lis – członek,

dr Adam Erechemla – członek.

 

§ 2

1. Do przeprowadzenia w dniu 8 lipca 2017 r. egzaminu dyplomowego (magisterskiego) dla studentów studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich) na kierunku Administracja, powołuję dwie Komisję egzaminu dyplomowego (magisterskiego) w składzie:

– Komisja Nr 1 :

mgr Krzysztof Nowak – przewodniczący,

dr Adam Kasprzyk – członek,

dr Adam Erechemla – członek.

– Komisja Nr 2:

dr Tadeusz Branecki – przewodniczący,

dr Andrzej Lis – członek,

dr Aneta Stefanek-Dziadosz – członek.

2. Komisja Nr 1 jest właściwa dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (magisterskiego) dla seminarzystów dr Adama Erechemli i dr Adama Kasprzyka.

3.Komisja Nr 2 jest właściwa dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (magisterskiego) dla seminarzystów dr Tadeusza Braneckiego, dr Andrzeja Lisa i dr Anety Stefanek-Dziadosz. W trakcie składania egzaminu dyplomowego przez seminarzystów dr Tadeusza Braneckiego, Komisji Nr 2 przewodniczy dr Andrzej Lis.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.