ZARZĄDZENIE NR 1/2017/2018

Rektora Studium Generale Sandomiriense

Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu

z dnia 23 września 2017 roku

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018

Na podstawie § 16 ust. 3 Regulaminu studiów WSHP, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Senatu WSHP Nr 37/2014 z dnia 12 września 2014r. w sprawie Regulaminu studiów, ustalam co następuje:

1

Rok akademicki 2017/2018 w Studium Generale Sandomiriense Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu trwa od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. i obejmuje:

SEMESTR ZIMOWY

 – trwa od 1 października 2017 r. do 26 lutego 2018 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 1 października do 11 grudnia 2018 r.

2) przerwa świąteczna – od 12 grudnia 2017 r. do 8 stycznia 2018 r.

3) okres zajęć dydaktycznych – od 9 stycznia do 8 lutego 2018 r.

4) zimowa sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna – od 9 do 18 luty 2018 r.

5) zimowa sesja poprawkowa – od 19 do 26 lutego 2018 r.

6) przerwa międzysemestralna – od 27 lutego do 5 marca 2018 r.

SEMESTR LETNI

   – trwa od 6 marca do 30 września 2018 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 6 do 25 marca 2018 r.

2) przerwa świąteczna – od 26 marca do 5 kwietnia 2018 r.

3) okres zajęć dydaktycznych – od 6 kwietnia do 21 czerwca 2018 r.

4) letnia sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna – od 22 do 30 czerwca 2018 r.

5) letnia sesja poprawkowa – od 17 do 30 września 2018 r.

WAKACJE LETNIE

 od 1 lipca do 16 września 2018 r.

2

Opracowanie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 na studiach niestacjonarnych, uwzględniającej w stosownym zakresie zmiany określone w paragrafie poprzednim powierzam Dziekanowi Wydziału Administracji, Nauk Społecznych i Nauk
o Zdrowiu.

3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r

Zarządzenie R Nr 4 załącznik nr 1

Zarządzenie R Nr 4 załącznik nr 2

Zarządzenie R Nr 4 załącznik nr 3

Zarządzenie R Nr 4 załącznik nr 4