Plany do pobrania:

ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW 

I roku studiów licencjackich (administracja i pedagogika specjalna) 

oraz I roku studiów uzupełniających magisterskich (administracja)

odbędą się bezpośrednio po inauguracji roku akademickiego 2018/2019

w dniu 13 października 2018 r.

 

SEMESTR ZIMOWY

ADMINISTRACJA:

Zjazd -Administracja -15 września 2018

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA:

Zjazd PS 14-16 września 2018

Zjazd PS 12-14 października 2018

 

Kolorem czerwonym oznaczone są zajęcia E-LEARNING

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany grafiku z przyczyn niezależnych np. choroba wykładowcy lub inne zdarzenie losowe.