Plan zajęć

19-21 stycznia 2018 r.

ADMINISTRACJA PIERWSZEGO STOPNIA

Zajęcia odbywać się będą w budynku przy ulicy Mickiewicza 9 w Sandomierzu

 

ROK PIĄTEK (19.01.2018) SOBOTA (20.01.2018) NIEDZIELA (21.01.2018)
 

 

 

I

 

 

Dr A. STEFANEK-DZIADOSZ:

PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA – (W/5h)

9:00 -12:15

Dr A. LIS:

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – (CA/4h)

 

Dr A. LIS:

HISTORIA ADMINISTRACJI – (W/3h)

 

 

13:10 – 17:25

Dr A. ERECHEMLA:

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE I INSTYTUCJE UE – (CA/5h)

 

Dr A. STEFANEK-DZIADOSZ:

PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA – (W/5h)

 
 

 

 

 

II

 

Dr T. BRANECKI:

USTRÓJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W POLSCE – (W/4h)

 

9:00 – 13:05

A. KURAŚ:

JĘZYK ANGIELSKI – (CA/5h)

 

 

 

Dr T. BRANECKI:

PRAWO KARNE I PRAWO WYKROCZEŃ – (W/4h)

 

Dr A. KASPRZYK:

PRAWO ADMINISTRACYJNE – CZĘŚĆ OGÓLNA – (W/5h)

 
 

 

III

 

 

Dr Z. MARTYNIUK:

FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – (W/4h)

9:00 – 12:15

Dr T. BRANECKI:

SEMINARIUM DYPLOMOWE – (CA/4h)

 

Mgr O. NIEWIADA:

ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO – (W/5h)

12:20 – 16:25

Dr A. LIS:

TECHNIKI NEGOCJACJI I MEDIACJI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – (CA/5h)

 

Dr T. BRANECKI:

HISTORIA PRAWA SĄDOWEGO – (W/5h)

 

ADMINISTRACJA DRUGIEGO STOPNIA

Zajęcia odbywać się będą w budynku przy  ulicy Wojska Polskiego 22 w Sandomierzu

 

ROK PIĄTEK (19.01.2018) SOBOTA (20.01.2018) NIEDZIELA (21.01.2018)
 

 

 

I

  9:00 – 13:05

Dr A. ERECHEMLA:

CERTYFIKACJA I STANDARYZACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – (W/5h)

9:00 – 12:05

Dr hab. V. SEMKIV:

ZASADY USTROJU POLITYCZNEGO PAŃSTWA – (W/4h)

13:10 – 16:25

Dr hab. V. SEMKIV:

ZASADY USTROJU POLITYCZNEGO PAŃSTWA – (W/4h)

12:15 – 16:25

Mgr K. NOWAK:

WSPÓŁCZESNE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – (CA/5h)

 
 

 

II

 

Mgr O. NIEWIADA:

PRAWO GOSPODARCZE UE – (W/4h)

 

Dr Z. MARTYNIUK:

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE / RYNEK OBLIGACJI KOMUNALNYCH – (W/4h)

12:15 – 16:25

Dr T. BRANECKI, A. STEFANEK-DZIADOSZ:

SEMINARIUM MAGISTERSKIE – (CA/5h)

 

 

 


Kolorem czerwonym oznaczone są zajęcia E-LEARNING