Plan zajęć

17 marca 2018 r.

ADMINISTRACJA PIERWSZEGO STOPNIA

Zajęcia odbywać się będą w budynku przy ulicy Mickiewicza 9 w Sandomierzu

 

ROK PIĄTEK (16.03.2018) SOBOTA (17.03.2018) NIEDZIELA (18.03.2018)
 

 

 

I

 

 

 

X

(9:00 – 13:05)

Dr A. KASPRZYK:

USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – (CA/5h)

 

 

 

X

(13:10-17:15)

Dr hab. P. GVOZDYK

NAUKA ADMINISTRACJI – (W/5h)

 
 

 

 

II

 

 

 

X

 

 

 

(9:00 – 13:05)

A. KURAŚ:

JĘZYK ANGIELSKI – (CA/5h)

 

 

 

X

(13:10 – 16:25)

Dr Z. MARTYNIUK:

SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE I W UE – (CA/4h)

 
 

 

 

III

 

 

 

X

(9:00 – 13:05)

Mgr K. NOWAK:

INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – (CA/5h)

 

 

 

X

(13:10 – 16:25)

Dr A. KASPRZYK:

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA – (CA/4h)

 

 

ADMINISTRACJA DRUGIEGO STOPNIA

Zajęcia odbywać się będą w budynku przy  ulicy Wojska Polskiego 22 w Sandomierzu

ROK PIĄTEK (16.03.2018) SOBOTA (17.03.2018) NIEDZIELA (18.03.2018)
 

 

 

I

 

 

 

X

(9:00 – 13:05)

Dr hab. P. GVOZDYK

METODOLOGIA NAUK O ADMINISTRACJI – (CA/5h)

(9:00 – 13:05)

Dr hab. P. GVOZDYK

METODOLOGIA NAUK O ADMINISTRACJI – (CA/5h)

(13:10 – 17:15)

Dr A. WITKOWSKA-PALEŃ:

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI – (CA/5h)

(13:10 – 16:25)

Dr A. WITKOWSKA-PALEŃ:

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI – (CA/4h)

ZAJĘCIA PRZENIESIONE NA INNY TERMIN

 
 

 

 

II

 

 

 

X

(9:00 – 13:05)

Dr Z. MARTYNIUK:

STATYSTYKA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA – (CA/5h)

 

 

 

X

(13:10 – 16:25)

Dr A. STEFANEK-DZIADOSZ:

SEMINARIUM MAGISTERSKIE – (CA/4h)

ZAJĘCIA PRZENIESIONE NA INNY TERMIN

 


Kolorem czerwonym oznaczone są zajęcia E-LEARNING