Plan zajęć

30 czerwca 2018 r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

ROK SOBOTA (30.06.2018)
 

I

10:40-14:45

DR J.HAŁAJ

PSYCHOLOGIA ROZWOJU I OSOBOWOŚCI  – (CA/5h)