Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Samorząd Studencki

Skład Samorządu Studenckiego
Wyższej Szkoły Humianistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego:
Magdalena Zając – II rok administracji I stopnia

Zastępca Przewodniczącej Samorządu Studenckiego:
Izabela Dzieciuch – III rok administracji I stopnia

Sekretarz Samorządu Studenckiego:
Agnieszka Skowron – II rok administracji II stopnia

Członkowie Samorządu Studenckiego:
Magdalena Chmielowiec- I rok administracji I stopnia
Olga Węgiel  – I rok administracji II stopnia
Dorota Pułanecka – I rok administracji II stopnia

Opiekunowie Samorządu Studenckiego:
dr Adam Erechemla
dr Tadeusz Branecki