Studia magisterskie

KIERUNEK ADMINISTRACJA  Studia II stopnia magisterskie, niestacjonarne specjalności: • Administracja Rządowa i Samorządowa,• Administracja Finansowa i Gospodarcza, Studia administracyjne mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy na średnich szczeblach w różnych rodzajach administracji, nie tylko rządowej i samorządowej w Polsce, ale także administracji organizacji międzynarodowych, a w szczególności Unii Europejskiej, administracji przedsiębiorstw … Czytaj dalej Studia magisterskie