Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Warunki przyjęcia na studia

Termin rekrutacji na studia I i II stopnia upływa

30 września 2019 r.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 1. Na wszystkich kierunkach obowiązuje i decyduje o przyjęciu na studia kolejność zgłoszeń.
 1. Zapisy odbywają się w budynku Uczelni  przy  Mickiewicza 9/20 w Sandomierzu – codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. Podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz osobowy) :
  2. Kserokopia świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał do wglądu) – tylko w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie.
  3. Kserokopia dyplomu i suplementu (oryginały do wglądu) – tylko przy ubieganiu się o przyjęcie na studia magisterskie.
  4. Dwie fotografie legitymacyjne (35 x 45 mm) – tylko na studia magisterskie lub licencjackie.
  5. Fotografia w wersji cyfrowej nagrana na płytę CD lub DVD -tylko na studia magisterskie lub licencjackie.
  6. Jedna fotografia legitymacyjna (35 x 45 mm) – tylko na studia podyplomowe. 
  7. Dowód osobisty -do wglądu.
  8. Uiszczenie w kasie Uczelni  opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe (opłata bezzwrotna)
 1. Dokumenty włożone do teczki aktowej (z zaznaczeniem na niej swojego nazwiska, adresu oraz kierunku studiów) można dostarczyć osobiście od poniedziałku do piątku do sekretariatu Uczelni albo przesłać listem poleconym (pod warunkiem przesłania kompletu wypełnionych dokumentów) na adres:

 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza

Mickiewicza 9/20

27-600 Sandomierz

 

 

Ze względu na rekrutację w formie kolejności zgłoszeń, istnieje możliwość internetowej rejestracji kandydatów.

Warunki internetowej rejestracji:
1. Wypełnij i zapisz kwestionariusz na dysku,
2. Prześlij kwestionariusz jako załącznik na adres: wshp.rekrutacja@gmail.com

Internetowa rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem podania na studia.
Po dokonaniu rejestracji kandydat musi zgłosić się osobiście w siedzibie Uczelni w celu podpisania kwestionariusza i przedstawienia oryginałów dokumentów.

 

Więcej informacji o rekrutacji można uzyskać pod nr tel. 18 832 60 81

 

Zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000), administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 9/20, 27-600 Sandomierz. Informujemy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym jest dobrowolne, jak również każdy  z kandydatów na  prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.