1. Na wszystkich kierunkach obowiązuje i decyduje o przyjęciu na studia kolejność zgłoszeń.
 1. Zapisy odbywają się w Rektoracie w budynku Uczelni  przy  Krakowskiej 26  w Sandomierzu – codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. Podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz osobowy) :
  2. Kserokopia świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał do wglądu) – tylko w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie.
  3. Kserokopia dyplomu i suplementu (oryginały do wglądu) – tylko przy ubieganiu się o przyjęcie na studia magisterskie.
  4. Cztery fotografie legitymacyjne (35 x 45 mm) – tylko na studia magisterskie lub licencjackie.
  5. Jedna fotografia legitymacyjna (35 x 45 mm) – tylko na studia podyplomowe. 
  6. Dowód osobisty -do wglądu.
  7. Uiszczenie w kasie Uczelni  opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł na studia licencjackie i podyplomowe lub 200 zł na studia magisterskie.
 1. Dokumenty włożone do teczki aktowej (z zaznaczeniem na niej swojego nazwiska, adresu oraz kierunku studiów) można dostarczyć osobiście od poniedziałku do piątku do sekretariatu Uczelni albo przesłać listem poleconym (pod warunkiem przesłania kompletu wypełnionych dokumentów) na adres:

 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza

Mickiewicza 9/20

27-600 Sandomierz

Uwaga! Ze względu na rekrutację w formie kolejności zgłoszeń, istnieje możliwość internetowej rejestracji kandydatów.
Warunki internetowej rejestracji:
1. Wypełnij i zapisz kwestionariusz na dysku,
2. Prześlij kwestionariusz jako załącznik na adres: wshp.rekrutacja@gmail.com

Internetowa rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem podania na studia.
Po dokonaniu rejestracji kandydat musi zgłosić się osobiście w siedzibie Uczelni w celu podpisania kwestionariusza i przedstawienia oryginałów dokumentów.