Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Placówki praktyk pedagogicznych

PLACÓWKA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

Przykład dobrej praktyki

– Przedszkole „Pod Sosnami” w Koprzywnicy

Przykład dobrej praktyki Koprzywnica

Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu

1

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu