TERMINY OBRON NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH w dniu 24 listopada 2018 r. -załącznik

 

 

 

Zajęcia odbywać się będą

przy ulicy Wojska Polskiego 22 (obok PKS)

w Sandomierzu

 

 

Plan zajęć -semestr I -Wychowanie do życia w rodzinie

Plan zajęć -semestr II -Wychowanie do życia w rodzinie

Plan zajęć -semestr III -Wychowanie do życia w rodzinie

Plan zajęć -semestr I –Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i spektrum autyzmu

Plan zajęć -semestr II –Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i spektrum autyzmu

Plan zajęć -semestr III –Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i spektrum autyzmu

Plan zajęć -semestr I -Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Plan zajęć -semestr II Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Plan zajęć -semestr III –Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Plan zajęć -semestr I –Edukacja artystyczna, muzyka, plastyka, wiedza o kulturze

Plan zajęć -semestr II –Edukacja artystyczna, muzyka, plastyka, wiedza o kulturze

Plan zajęć -semestr III –Edukacja artystyczna, muzyka, plastyka, wiedza o kulturze

Plan zajęć -semestr I -Przygotowanie pedagogiczne

Plan zajęć -semestr II -Przygotowanie pedagogiczne

Plan zajęć -semestr III -Przygotowanie pedagogiczne

Plan zajęć -semestr I –Rewalidacja indywidualna z terapią pedagogiczną

Plan zajęć -semestr II –Rewalidacja indywidualna z terapią pedagogiczną

Plan zajęć -semestr III –Rewalidacja indywidualna z terapią pedagogiczną

 

 

 

 

 

 

 

Kolorem czerwonym oznaczone są zajęcia E-LEARNING

Kolorem niebieskim oznaczone są zajęcia po wcześniejszym, indywidualnym kontakcie z Promotorem

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany grafiku z przyczyn niezależnych np. choroba wykładowcy lub inne zdarzenie losowe.