EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

 Zajęcia dla dnia: 13.01.2017 r.   (Sobota)

Od Do

Przedmiot

Ilość godzin Forma zajęć
09:00 13:05 Mgr Radlińska Renata

Metodyka edukacji plastycznej i wychowania technicznego

5 ćw
13:10 17:15 Dr Kulpiński Jacek

Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

5 ćw.

 

 Zajęcia dla dnia: 14.01.2018 r.   (Niedziela)

Od Do

Przedmiot

Ilość godzin Forma zajęć
09:00 13:05 Dr Hałaj Joanna

Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i wychowawczej

5 w E-LEARNING
13:10 17:15 Mgr Radlińska Renata

Dydaktyka wychowania przedszkolnego

5 w E-LEARNING