EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

DATA GODZINA PRZEDMIOT WYKŁADOWCA
09-06-2018 9:00-13:05 Metody edukacji polonistycznej –ćw. Mgr Radlińska Renata 15/20
09-06-2018 13:10-17:15 Dydaktyka wczesnoszkolna –w. Mgr Radlińska Renata 15/20
10-06-2018 9:00-13:05 Dydaktyka wczesnoszkolna –w. Mgr Radlińska Renata 20/20
10-06-2018 13:10-17:15 Budowanie warsztatu pracy nauczyciela wychowawcy -w Dr Paszkowska Danuta 5/10
23-06-2018 9:00-13:05 Metody edukacji polonistycznej –ćw. Mgr Radlińska Renata 20/20
23-06-2018 13:10-17:15 Budowanie warsztatu pracy nauczyciela wychowawcy -w Dr Paszkowska Danuta 10/10

Kolorem czerwonym oznaczone są zajęcia E-LEARNING

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany grafiku z przyczyn niezależnych np. choroba wykładowcy lub inne zdarzenie losowe.