Rewalidacja indywidualna z terapia pedagogiczną

DATA GODZINA PRZEDMIOT WYKŁADOWCA
05-05-2018 05-05-2018 Pedagogika specjalna – wybrane zagadnienia -w Dr Krupa Bożena 20/25
12-05-2018 13:10-17:15 Pedagogika specjalna – wybrane zagadnienia -w Dr Krupa Bożena 25/25
19-05-2018 9:00-13:05 Praca logopedyczna z elementami –ćw. Dr Kozera-Wierzchoś Monika 5/5
19-05-2018 13:10-17:15 Modele terapeutyczne i terapie wspomagające – muzykoterapia –ćw. Dr Motyka Wojciech 5/15
27-05-2018 9:00-13:05 Modele terapeutyczne i terapie wspomagające – muzykoterapia –ćw. Dr Motyka Wojciech 10/15
27-05-2018 13:10-17:15 Modele terapeutyczne i terapie wspomagające – muzykoterapia –ćw. Dr Motyka Wojciech 15/15
09-06-2018 9:00-13:05 Usprawnianie psychoruchowe (Orientacja przestrzenna i orientacja –ćw. Dr Kulpiński Jacek 10/15
09-06-2018 13:10-17:15 Usprawnianie psychoruchowe (Orientacja przestrzenna i orientacja –ćw. Dr Kulpiński Jacek 15/15
10-06-2018 9:00-13:05 Alternatywne i wspomagające metody komunikowania się –warsztaty –ćw. Mgr Pudłowska Albina 5/10
10-06-2018 13:10-17:15 Alternatywne i wspomagające metody komunikowania się –warsztaty –ćw. Mgr Pudłowska Albina 10/10

 

Kolorem czerwonym oznaczone są zajęcia E-LEARNING

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany grafiku z przyczyn niezależnych np. choroba wykładowcy lub inne zdarzenie losowe.