EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

I SPEKTRUM AUTYZMU

 

Zajęcia dla dnia: 10.03.2018 r.   (Sobota)

Od Do Przedmiot Ilość godzin

Forma zajęć

09:00 13:05 Dr Kozera-Wierzchoś Monika
Niepełnosprawność intelektualna u dzieci i młodzieży – diagnoza
5 ćw 
13:10 17:15 Dr Kozera-Wierzchoś Monika
Niepełnosprawność intelektualna u dzieci i młodzieży – diagnoza
5 ćw