EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

I SPEKTRUM AUTYZMU

 

Zajęcia dla dnia: 13.01.2018 r.   (Sobota)

Od

Do Przedmiot Ilość godzin

Forma zajęć

09:00 13:05

Dr Kiedrowska Małgorzata

Dydaktyka specjalna

5 ćw.
13:10 17:15 Dr Kiedrowska Małgorzata

Metodyka wychowania i kształcenia specjalnego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach specjalnych

5 ćw.

 

Zajęcia dla dnia: 14.01.2018 r.   (Niedziela)

Od

Do Przedmiot Ilość godzin

Forma zajęć

09:00

13:10

13:05

17:15

Dr Branecki Tadeusz 

Prawa dziecka niepełnosprawnego (SPE) w systemie oswiaty i pomocy społecznej

5

5

w

 E-LEARNING