EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

I SPEKTRUM AUTYZMU

 

DATA GODZINA PRZEDMIOT WYKŁADOWCA
05-05-2018 05-05-2018 Pedagogika specjalna – wybrane zagadnienia -w Dr Krupa Bożena 20/25
12-05-2018 9:00-13:05 Specjalne potrzeby edukacyjne –edukacja przedszkolna i szkolna –ćw. Mgr Radlińska Renata 10/10
12-05-2018 13:10-17:15 Pedagogika specjalna – wybrane zagadnienia -w Dr Krupa Bożena 25/25
19-05-2018 9:00-13:05 Praca logopedyczna z elementami –ćw. Dr Kozera-Wierzchoś Monika 5/5
19-05-2018 13:10-17:15 Modele terapeutyczne i terapie wspomagające – muzykoterapia –ćw. Dr Motyka Wojciech 5/15
 27-05-2018 9:00-13:05 Modele terapeutyczne i terapie wspomagające – muzykoterapia –ćw. Dr Motyka Wojciech 10/15
27-05-2018 13:10-17:15 Modele terapeutyczne i terapie wspomagające – muzykoterapia –ćw. Dr Motyka Wojciech 15/15
09-06-2018 9:00-13:05 Usprawnianie psychoruchowe (Orientacja przestrzenna i orientacja –ćw. Dr Kulpiński Jacek 10/15
09-06-2018 13:10-17:15 Usprawnianie psychoruchowe (Orientacja przestrzenna i orientacja –ćw. Dr Kulpiński Jacek 15/15
10-06-2018 9:00-13:05 Autyzm, zespół Aspergera – etiologia i specyfika rozwojowa -w 5/10
10-06-2018 13:10-17:15 Autyzm, zespół Aspergera – etiologia i specyfika rozwojowa -w 10/10

 

Kolorem czerwonym oznaczone są zajęcia E-LEARNING

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany grafiku z przyczyn niezależnych np. choroba wykładowcy lub inne zdarzenie losowe.