EDUKACJA ARTYSTYCZNA – MUZYKA, PLASTYKA I WIEDZA O KULTURZE

Zajęcia dla dnia: 13.01.2017 r.   (Sobota)

Od Do Przedmiot Ilość godzin

Forma zajęć

09:00 13:15 Dr Kulpiński Jacek

Zajęcia muzyczno-ruchowe

 

5 ćw.
13:20 17:45 Mgr Radlińska Renata

Zajęcia artystyczne w edukacji

5 ćw.