EDUKACJA ARTYSTYCZNA – MUZYKA, PLASTYKA I WIEDZA O KULTURZE

Zajęcia dla dnia: 10.03.2018 r.   (Sobota)

Od Do Przedmiot Ilość godzin

Forma zajęć

09:00 13:15 Mgr Nowak Krzysztof

Warsztat edukacji plastycznej

5 ćw

 

13:20 17:45 Mgr Nowak Krzysztof

Warsztat edukacji plastycznej

5 ćw