EDUKACJA ARTYSTYCZNA – MUZYKA, PLASTYKA I WIEDZA O KULTURZE

Zajęcia z dnia 8-04-2018 odbędą się w innym terminie

DATA GODZINA PRZEDMIOT WYKŁADOWCA
19-05-2018 9:00-13:05 Warsztaty terapii muzycznej –ćw. Dr Motyka Wojciech 15/20
19-05-2018 13:10-17:15 Warsztat edukacji plastycznej –ćw. Mgr Nowak Krzysztof 20/20
27-05-2018 9:00-13:05 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach –w Dr Krupa Bożena 5/10
27-05-2018 13:10-17:15 Pedagogika twórczości –w Dr Krupa Bożena 5/15
02-06-2018 9:00-13:05 Technologia informatyczna i  multimedialna –ćw. Mgr Nowak Krzysztof 5/15
02-06-2018 13:10-17:15 Technologia informatyczna i  multimedialna –ćw. Mgr Nowak Krzysztof 10/15
09-06-2018 9:00-13:05 Podstawy wiedzy o kulturze z metodyką –ćw. Dr Paszkowska Danuta 10/15
09-06-2018 13:10-17:15 Podstawy wiedzy o kulturze z metodyką –ćw. Dr Paszkowska Danuta 15/20
10-06-2018 9:00-13:05 Technologia informatyczna i  multimedialna –ćw. Mgr Nowak Krzysztof 15/15
17-06-2018 9:00-13:05 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach –w Dr Krupa Bożena 10/10
17-06-2018 13:10-17:15 Pedagogika twórczości –w Dr Krupa Bożena 10/15
23-06-2018 9:00-13:05 Media w komunikacji społecznej i przekazie kultury –ćw. Dr Hałaj Joanna 10/10
23-06-2018 13:10-17:15 Pedagogika twórczości –w. Dr Krupa Bożena 15/15
24-06-2018 9:00-13:05 Podstawy wiedzy o kulturze z metodyką –ćw. Dr Paszkowska Danuta 20/20
24-06-2018 13:10-17:15 Warsztaty terapii muzycznej –ćw. Dr Motyka Wojciech 20/20