PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

 

Zajęcia dla dnia: 10.03.2018 r.   (Sobota)

Od Do Przedmiot Ilość godzin

Forma zajęć

09:00 13:05 Dr Paszkowska Danuta
Dydaktyka przedmiotów humanistyczno-społecznych na różnych etapach edukacyjnych
5 ćw
13:10 17:15 Dr Paszkowska Danuta
Dydaktyka przedmiotów humanistyczno-społecznych na różnych etapach edukacyjnych
5 ćw