PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

 

DATA GODZINA PRZEDMIOT WYKŁADOWCA
19-05-2018 9:00-13:05 Dydaktyka przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na różnych etapach edukacyjnych Mgr Jasiński Paweł 15/20
19-05-2018 13:10-17:15 Dydaktyka przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na różnych etapach edukacyjnych Mgr Jasiński Paweł 20/20
26-05-2018 9:00-13:05 Pedagogika ogólna z terapią wychowania –w Dr Krupa Bożena 10/10
09-06-2018 9:00-13:05 Pedagogika ogólna z terapią wychowania –ćw. Dr Krupa Bożena 15/20
09-06-2018 13:10-17:15 Pedagogika ogólna z terapią wychowania –ćw. Dr Krupa Bożena 20/20


Kolorem czerwonym oznaczone są zajęcia E-LEARNING

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany grafiku z przyczyn niezależnych np. choroba wykładowcy lub inne zdarzenie losowe.