KWALIFIKACYJNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

 

Zajęcia dla dnia: 13.01.2018 r. (Sobota)

Od Do Przedmiot

Ilość godzin

Forma zajęć

09:00 13:15 Dr Monika Kozera-Wierzchoś 

Podstawy dydaktyki ogólnej

5 ćw.
13:20 17:45 Dr Monika Kozera-Wierzchoś

Podstawy dydaktyki ogólnej

5 ćw.