ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

DATA GODZINA PRZEDMIOT WYKŁADOWCA
05-05-2018 9:00-13:05 Podstawy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce -w

zajęcia przeniesione na inny termin

Dr Branecki Tadeusz 5/10
05-05-2018 13:10-17:15 Seminarium –ćw. Dr Erechemla Adam

Dr Branecki Tadeusz

15/20
06-05-2018 9:00-13:05 Planowanie i organizacja pracy w placówkach oświatowych -w Mgr Radlińska Renata 10/10
06-05-2018 13:10-17:15 Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej -w Dr Krupa Bożena 10/10
26-05-2018 9:00-13:05 Status pracownika w administracji i oświacie –ćw. Dr Branecki Tadeusz 5/10
26-05-2018 13:10-17:15 Etyka -w Dr Martyna Grzegorz 5/10
27-05-2018 9:00-13:05 Podstawy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce -w Dr Branecki Tadeusz 10/10
27-05-2018 13:10-17:15 Status pracownika w administracji i oświacie -w Dr Branecki Tadeusz 10/10
02-06-2018 9:00-13:05 Ochrona danych osobowych i informacja publiczna -w Dr Branecki Tadeusz 5/10
02-06-2018 13:10-17:15 Seminarium –ćw. Dr Erechemla Adam

Dr Branecki Tadeusz

20/20
09-06-2018 9:00-13:05 Etyka -w Dr Martyna Grzegorz 10/10

 

Kolorem czerwonym oznaczone są zajęcia E-LEARNING

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany grafiku z przyczyn niezależnych np. choroba wykładowcy lub inne zdarzenie losowe.