ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

 

DATA GODZINA PRZEDMIOT WYKŁADOWCA
26-05-2018 9:00-13:05 Status pracownika w administracji i oświacie –ćw. Dr Branecki Tadeusz 5/10
26-05-2018 13:10-17:15 Etyka -w Dr Martyna Grzegorz 5/10
27-05-2018 9:00-13:05 Podstawy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce -w Dr Branecki Tadeusz 5/10
27-05-2018 13:10-17:15 Status pracownika w administracji i oświacie -w Dr Branecki Tadeusz 10/10
09-06-2018 9:00-13:05 Ochrona danych osobowych i informacja publiczna -w Dr Branecki Tadeusz 5/10
09-06-2018 13:10-17:15 Podstawy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce –ćw. Dr Branecki Tadeusz 10/10
10-06-2018 9:00-13:05 Etyka -w Dr Martyna Grzegorz 10/10

Kolorem czerwonym oznaczone są zajęcia E-LEARNING

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany grafiku z przyczyn niezależnych np. choroba wykładowcy lub inne zdarzenie losowe.