Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Plan Zajęć

 

STUDIA PODYPLOMOWE – PLANY ZAJĘĆ

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu – semestr II 

dostępne po zalogowaniu do Moodle

 

Rachunkowość i administracja przedsiębiorstw i samorządów semestr II 

dostępne już w najbliższym czasie

 

Zarządzanie administracją publiczną – semestr II 

dostępne już w najbliższym czasie

 

Zarządzanie oświatą – semestr II 

dostępne już w najbliższym czasie

 

Kolorem czerwonym oznaczone są zajęcia E-LEARNING

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany grafiku z przyczyn niezależnych np. choroba wykładowcy lub inne zdarzenie losowe.