Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Plan Zajęć

STUDIA PODYPLOMOWE PLANY ZAJĘĆ

Przygotowanie Pedagogiczne – semestr I 2018/2018 – kliknij by pobrać plan …

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – semestr I  2018/2019 – kliknij by pobrać plan …

Kolorem czerwonym oznaczone są zajęcia E-LEARNING
Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany grafiku z przyczyn niezależnych np. choroba wykładowcy lub inne zdarzenie losowe.