Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Plan Zajęć

STUDIA PODYPLOMOWE PLANY ZAJĘĆ

Przygotowanie Pedagogiczne – semestr II 2018/2019 – kliknij by pobrać plan …

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – semestr II  2018/2019 – kliknij by pobrać plan …

Zarządzanie Administracją Publiczną  – semestr II 2018/2019 – kliknij by pobrać plan …

Zarządzanie Oświatą – semestr II  2018/2019  – kliknij by pobrać ….

Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i spektrum autyzmu – semestr II  2018/2019 – kliknij by pobrać…

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – semestr I  2018/2019 – kliknij by pobrać…

Kolorem czerwonym oznaczone są zajęcia E-LEARNING
Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany grafiku z przyczyn niezależnych np. choroba wykładowcy lub inne zdarzenie losowe.