Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Plan Zajęć

[su_heading]STUDIA PODYPLOMOWE PLANY ZAJĘĆ[/su_heading]

Przygotowanie Pedagogiczne – semestr I 2018/2018 – kliknij by pobrać plan …

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – semestr I  2018/2019 – kliknij by pobrać plan …

Zarządzanie Administracją Publiczną  – semestr I 2018/2019 – kliknij by pobrać plan …

Zarządzanie Oświatą – semestr I  2018/2019  – kliknij by pobrać ….

Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i spektrum autyzmu – semestr I  2018/2019 – kliknij by pobrać…

Kolorem czerwonym oznaczone są zajęcia E-LEARNING
Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany grafiku z przyczyn niezależnych np. choroba wykładowcy lub inne zdarzenie losowe.