Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Plan Zajęć

 

STUDIA PODYPLOMOWE – PLANY ZAJĘĆ

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu – semestr I 

kliknij  aby  zobaczyć więcej 

 

Rachunkowość i administracja przedsiębiorstw i samorządów

 

 

Kolorem czerwonym oznaczone są zajęcia E-LEARNING

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany grafiku z przyczyn niezależnych np. choroba wykładowcy lub inne zdarzenie losowe.