Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Terminy Egzaminów Końcowych

TERMINY OBRON NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

w dniu 24 listopada 2018 r.

godzina 8:00

Edukacja artystyczna – muzyka, plastyka, wiedza o sztuce – sala 10

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

 • Przewodnicząca komisji -dr Małgorzata Kiedrowska
 • Członek – dr Danuta Paszkowska (promotor)
 • Członek – dr Jacek Kulpiński (promotor)
 • Członek – dr Wojciech Motyka (promotor)

Przygotowanie pedagogiczne – sala 05

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

 • Przewodniczący komisji -dr Adam Erechemla prof.WSHP
 • Członek – dr Bożena Krupa (promotor)
 • Członek – dr Monika Kozera-Wierzchoś

godzina 10:00

Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i spektrum autyzmu – sala 10

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

 • Przewodniczący komisji – dr Tadeusz Branecki prof.WSHP
 • Członek – dr Bożena Krupa (promotor)
 • Członek – dr Monika Kozera-Wierzchoś (promotor)

Rewalidacja indywidualna z terapią pedagogiczną – sala 05

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

 • Przewodniczący komisji -dr Adam Erechemla prof.WSHP
 • Członek – dr Małgorzata Kiedrowska (promotor)
 • Członek – dr Danuta Paszkowska

godzina 11:30

Wychowanie do życia w rodzinie – sala 10

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

 • Przewodniczący komisji -dr Tadeusz Branecki prof.WSHP
 • Członek – ks. dr Martyna Grzegorz (promotor)
 • Członek – dr Bożena Krupa

Edukacja Wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – sala 05

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

 • Przewodniczący komisji – dr Adam Erechemla prof.WSHP
 • Członek – dr Małgorzata Kiedrowska (promotor)
 • Członek – dr Monika Kozera-Wierzchoś (promotor)