Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych w administracji

 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (pierwszego i drugiego stopnia), zatrudnionych lub chcących w przyszłości pracować w administracji, organizacjach gospodarczych i służbach państwowych.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

Po ukończeniu studiów absolwenci będą posiadali m.in. następujące umiejętności:

– właściwego postępowanie z dokumentami i informacjami niejawnymi, danymi osobowymi i informacjami stanowiącymi tajemnicę zawodową, branżową i przedsiębiorstwa,

-opracowywania dokumentacji związanej z postępowaniem z dokumentacjami i informacjami niejawnymi oraz danymi osobowymi,

-organizowania i prowadzenia kancelarii tajnej w jednostce administracji, instytucji i przedsiębiorstwie,

-identyfikowania i posługiwania się źródłami informacji,

wyszukiwania danych i ich analizowania,

-nadzoru i kontroli nad ochroną informacji niejawnych.

 

Program studiów:

Postępowanie z dokumentacją jednostki organizacyjnej

Bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Ochrona danych osobowych-zakres przedmiotowy

Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych

Bezpieczeństwo przemysłowe

Międzynarodowe standardy ochrony informacji niejawnych

Ochrona osób i mienia w systemie bezpieczeństwa państwa

Teoretyczny wymiar bezpieczeństwa informacyjnego

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo informacji

Kancelarie tajne i obieg dokumentów

Przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych

Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych

System ochrony danych osobowych

Ochrona fizyczna informacji niejawnych i danych osobowych

Etyka zawodowa

Odpowiedzialność prawna za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i informacji niejawnych

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziela- dogodne terminy uzgadniane są ze studentami.

Liczba semestrów: 2.

Opłata za studia:

3000 zł. całość  (2 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach).