Prawo gospodarcze Ukrainy

 

Studia podyplomowe dla osób z wyższym wykształceniem (możliwość rozpoczęcia w trakcie ostatniego roku studiów wyższych).

Cel studiów:

zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie oraz przygotowanie słuchaczy do samodzielnego sporządzania dokumentów związanych z działalnością gospodarczą na terytorium Ukrainy  oraz skutecznego nadzoru nad procesem ich przygotowywania.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających prowadzić działalność inwestycyjną na Ukrainie lub pozyskać partnerów biznesowych z tego kraju, a także dla pracowników przedsiębiorstw, prawników, pracowników banków i instytucji finansowych prowadzących działalność w tym kraju lub też  przygotowujących się do niej. Adresatami studiów są także osoby zamierzające podjąć pracę w przedsiębiorstwach działających na terytorium Ukrainy.

Program studiów:

Prawo konstytucyjne Ukrainy

Prawo administracyjne Ukrainy

Prawo pracy

Prawo cywilne

Prawo przedsiębiorcze

Inwestycje i prawo inwestycyjne

Prawo własności intelektualnej

Prawo korporacyjne

Prawo podatkowe

Ochrona karno-prawna własności na Ukrainie

Język ukraiński z elementami terminologii prawniczej

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne

Liczba semestrów: 2

Łączna liczba godzin – 200

Opłata z studia:

2400 zł. całość   (2 semestry- istnieje możliwość zapłaty w ratach)