Rachunkowość i administracja przedsiębiorstw i samorządów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (pierwszego i drugiego stopnia), którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w działach księgowości przedsiębiorstw i administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych, jak też do osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Zapraszamy również wszystkie osoby pragnące zdobyć lub ugruntować wiedzę z rachunkowości.

W ramach zajęć studenci poznają teoretyczne podstawy finansów i rachunkowości w różnych podmiotach oraz nabędą praktyczną umiejętność posługiwania się najnowszymi, informatycznymi systemami kadrowo-płacowymi. Ćwiczenia w tym zakresie prowadzone będą przez ekonomistów o wysokiej wiedzy i doświadczeniu oraz ugruntowanej pozycji zawodowej  (dyrektor ekonomiczny spółki, szef biura rachunkowego).

Ponadto studentom przekazana zostanie wiedza dotycząca:

– niezbędnych regulacji prawnych, kształtujących gospodarkę i administrację,

– zarządzania finansami, metod analizy sprawozdań finansowych, kontrolingu i ryzyka.

 

Program studiów:

Mikroekonomia

Rachunkowość finansowa i zarządcza

Kontroling finansowy

Analiza ekonomiczno-finansowa

Kadrowo-płacowe systemy informatyczne- praktyczne ćwiczenia

Elementy prawa handlowego

Rachunkowość  banków

Rachunkowość w administracji publicznej

Sprawozdawczość finansowa i budżetowa

Analiza finansowa

Prawo podatkowe i elementy systemu podatkowego

Kontrola podatkowa

Aspekty administracyjne rachunkowości w przedsiębiorstwie

Wybrane regulacje prawne dotyczące przedsiębiorstw i samorządów

Prawo gospodarcze i restrukturyzacyjne.

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziela- dogodne terminy uzgadniane są ze studentami.

Liczba semestrów: 2.

Liczba godzin: 200.

Opłata za studia:

2600 zł. całość  (2 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach).