Socjoterapia

3 semestralne studia podyplomowe – kwalifikacyjne

Cel studiów:

Studia podyplomowe w dziedzinie socjoterapii ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz z tzw. „grup ryzyka”. Celem studiów na kierunku Socjoterapia jest pogłębianie i uzupełnienie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych, zdobywanie i doskonalenie umiejętności planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych oraz prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych grup socjoterapeutycznych.

Adresaci:

Absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) dowolnego kierunku posiadający przygotowanie pedagogiczne. W szczególności nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy pracujący w szkołach, internatach, ośrodkach wychowawczych, świetlicach – z dziećmi, młodzieżą, rodzicami.

Program studiów:

Podstawy socjoterapii i metodyki pracy socjoterapeutycznej

Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i psychopatologii rozwoju

Elementy psychoterapii – współczesne trendy i kierunki

Diagnostyka pedagogiczna  i postępowanie postdiagnostyczne

Profilaktyka i promocja zdrowia – konstruowanie i ewaluacja programów wychowawczych i profilaktycznych

Diagnoza i przeciwdziałanie agresji szkolnej

Dynamika małych grup i techniki pracy grupowej

Socjopedagogiczne problemy młodzieży

Podstawy terapii rodzin

Komunikacja interpersonalna ze sztuką negocjacji

Techniki relaksacyjno-terapeutyczne: min. trening autogenny

Techniki pracy grupowej –  muzykoterapia, dramoterapia, arteterapia

Trening interpersonalny, asertywności, zastępowania agresji

Trening umiejętności wychowawczych

Praktyka socjoterapeutyczna

Tryb nauki i czas trwania:

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie.

Program studiów obejmuje 270 godzin zajęć i 150 godzin praktyki. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń  i warsztatów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Opłata za studia:

3600 zł. całość  (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)