Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Wytyczne do prac

Przed obroną pracy dyplomowej student winien złożyć w dziekanacie:

  1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej spełniający następujące wymogi:
  • oprawa miękka – folia zgrzana na klej
  • strona tytułowa (wg wzoru)
  • czcionka – Times New Roman – 12 pkt. druk
  • obustronny (lustrzane odbicie)
  • margines strona lewa – 3,5 cm.,  margines strona prawa – 2,5 cm.
  • interlinia 1,0
  • oświadczenie Autora odnośnie samodzielnego napisania pracy (oświadczenie to powinno znaleźć się w pracy jako ostatnia strona – bez numeru strony).
  1. Kartę rejestracji pracy dyplomowej.
  1. Płytę CD nagraną w formacie RTF lub PDF, zawierającą plik z pracą tożsamą z wersją wydrukowaną. Płyta powinna być opisana (imię i nazwisko, kierunek, nr albumu, termin obrony)

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania 

Strona tytułowa wzór

Oświadczenie autora odnośnie samodzielnego napisania pracy

Karta rejestracji pracy dyplomowej