Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 7/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu  z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej 

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu  z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2019/2020  z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej  Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej 

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2019/2020  z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej 

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2019/2020  z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej 

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 8 maja 2020 roku, w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studiów pierwszego i drugiego stopnia, rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej 

Złącznik do zarządzenie nr 11-2019-2020 Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej 

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 8 maja 2020 roku, w sprawie ustalenia warunków, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia w roku akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej 

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2019/2020  z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej 

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu  z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z wykorzystaniem technologii informatycznych

– kliknij i dowiedz się więcej 

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 1lipca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2019/2020  z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z wykorzystaniem technologii  informatycznych (środków komunikacji elektronicznej)

– kliknij i dowiedz się więcej 

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej 

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej 

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej 

 

ARCHIWUM

ZARZĄDZENIE NR 2/201/2019 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych i magisterskich na kierunku Administracja (studia niestacjonarne I i II stopnia) w roku akademickim 2018/2019 –

pobierz