Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 7/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej

ARCHIWUM

ZARZĄDZENIE NR 2/201/2019 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych i magisterskich na kierunku Administracja (studia niestacjonarne I i II stopnia) w roku akademickim 2018/2019 –

pobierz