Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

WŁADZE UCZELNI

REKTOR

                           WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEJ                           STUDIUM GENERALE SANDOMIRIENSE W SANDOMIERZU

dr Aneta Stefanek-Dziadosz

DZIEKAN

WYDZIAŁU  ADMINISTRACJI  i  NAUK  SPOŁECZNYCH 

dr Adam Kasprzyk

PRODZIEKAN  

WYDZIAŁU ADMINISTRACJI i NAUK SPOŁECZNYCH

dr Małgorzata Kiedrowska

DYREKTOR ADMINISTRACJI 

mgr Izabela Dzieciuch, MBA