Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Struktura

STRUKTURA UCZELNI

kierunek: ADMINISTRACJA

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Komparatystyki Prawniczej

Kierownik: dr Tadeusz Branecki Profesor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej

Zakład Administracji i Ochrony Środowiska

Kierownik: dr Adam Kasprzyk 

Pracownicy: dr Adam Erechemla -Profesor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej

                      dr Aneta Stefanek-Dziadosz

kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Zakład Oligofrenopedagogiki

Kierownik: dr Bożena Krupa -Profesor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej