Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Dyżury wykładowców

Dyżury wykładowców w roku akademickim 2020/2021

 

 

dr Aneta Stefanek – DziadoszRektor  

– po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie szkoły. 

 

dr Adam Erechemla prof.WSHP, Pełnomocnik Rektora  

– po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie szkoły. 

 

dr Tadeusz Branecki prof. WSHP, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 

–  po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie szkoły. 

 

dr Małgorzata Kiedrowska, Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie szkoły.