Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Dyżury wykładowców

Dyżury wykładowców w roku akademickim 2023/2024

 
 

dr Aneta Stefanek – DziadoszRektor  

– po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie szkoły. 

 

dr Adam Erechemla prof. WSHP, Pełnomocnik Rektora  

– po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie szkoły. 

 

dr Adam Kasprzyk, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 

– w soboty „zjazdowe” po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie szkoły. 

 

dr Małgorzata Kiedrowska, Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie szkoły. 

 

Konsultacje z wykładowcami po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie szkoły.