Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Przedmioty w semestrze letnim 2019/2020

PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia I stopnia

SEMESTR LETNI – rok akademicki 2019/2020

ROK  II

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Pedagogika specjalna 15 15 E
Psychologia kliniczna 15 15 E
Komunikacja alternatywna i wspomagająca 20 Z/O
Ergonomia 10 Z
Seminarium dyplomowe 15 Z/O
Metodyka nauczania i wychowania osób ze spektrum autyzmu 30 Z/O
Metodyka nauczania i wychowania integracyjnego 20 Z/O
Edukacja polonistyczna z metodyką 20 Z/O
Edukacja matematyczna z metodyką 20 Z/O

+ praktyka metodyczna (40 h)

ROK III 

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Terapia zaburzeń emocjonalnych 20 Z/O
Terapia ruchem 25 Z/O
Artterapia 25 Z/O
Seminarium dyplomowe 30 Z/O
Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną 10 10 E
Rewalidacja indywidualna 20 Z/O

+ praktyka terapeutyczna 3 (40 h)

 

ADMINISTRACJA – studia I stopnia

SEMESTR LETNI – rok akademicki 2019/2020

ROK  I

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Technologie informacyjne w administracji 5 15 Z/O
Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej 10 10 Z/O
Prawo międzynarodowe publiczne i instytucje UE 15 15 E
Konstytucyjny system organów państwowych 20 15 E
Prawo administracyjne – część ogólna 20 15 E
Podstawy prawa karnego 10 5 Z/O
Język angielski 15 Z/O
Podstawy filozofii 20 Z/O

ROK II 

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Prawo cywilne w administracji 10 10 E
Postępowanie administracyjne 15 10 E
Postępowanie egzekucyjne w administracji 10 10 E
Legislacja administracyjna 15 10 E
Elementy prawa handlowego, 15 Z/O
Proseminarium 15 Z/O
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (RziS) 10 10 Z/O
Kontrola i nadzór w administracji publicznej (RziS) 10 10 Z/O
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w administracji (RziS) 15 Z/O
Praktyka zawodowa I 90 Z

ROK III

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Prawo ochrony środowiska 9 Z/O
Ochrona własności intelektualnej 9 Z/O
Prawo pracy i prawo urzędnicze 18 9 E
Legislacja administracyjna 18 9 E
Konstytucyjne systemy rządów w państwach współczesnych (RziS) 18 E
Etyka pracowników administracji publicznej (RziS) 9 E
Informatyzacja administracji publicznej (RziS) 9 18 E
Seminarium dyplomowe 18 Z

ADMINISTRACJA – studia II stopnia

SEMESTR LETNI – rok akademicki 2019/2020

ROK  I

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Podstawy zatrudnienia w administracji publicznej 10 10 E
Prawo i postępowanie podatkowe 10 10 E
Zasady etyki urzędniczej 5 5 Z/O
System ubezpieczeń społecznych i elementy polityki społecznej 10 15 E
Prawo ochrony środowiska (aspekty międzynarodowe i krajowe) 20 E
Zasady odpowiedzialności urzędniczej (RziS) 5 5 Z/O
Audyt i kontrola w administracji (RziS) 5 10 Z/O
Proseminarium 15 Z/O
Praktyka zawodowa I 360 Z

ROK II

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Prawo karne skarbowe 20 Z/O
System ochrony  prawnej UE 5 5 Z/O
Ochrona własności przemysłowej i prawo autorskie 10 10 E
Zarządzanie zasobami ludzkimi 10 10 Z/O
Podstawy filozofii 5 5 Z/O
Organy kontroli i ochrony prawa (RziS) 5 15 E
Ustrój i administracja krajów UE (RziS) 15 Z/O
Seminarium magisterskie 15 Z/O